طراحی 100% رایگان نرم‌افزارهای مرتبط با کرونا

فراخوان حمایت ربیت از طرح‌های پژوهشی مرتبط با کرونا

حامیان ما

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

مناسب برای

clinical-trial

کارآزمایی بالینی

cross-sectional

مطالعات مقطعی

recruitment

سیستم ثبت بیماری

survey

مطالعات کوهورت

rabit-logo-dark

ربیت با ارائه زیرساخت لازم جهت جمع‌آوری اطلاعات سلامت به جمع مبارزان کرونا پیوست.

تاکنون چندین پروژه کارآزمایی بالینی، ثبت بیماری، ثبت اطلاعات سی‌تی‌اسکن، افکارسنجی، مطالعات تخمین شیوع و… در حوزه کرونا روی دیجیت ایجاد شده است.
هدف ما این است که با حذف موانع مالی و ساده‌سازی تکنولوژی نرم‌افزار، به محققان کمک کنیم تا اطلاعات باکیفیتی در مورد کرونا به‌دست آورده و شواهد لازم برای کنترل این بیماری را فراهم آورند.
دیجیت سامانه‌ای برای طراحی نرم‌افزارهای ثبت بیماری، مطالعات اپیدمیولوژیک و سایر نرم‌افزارهای حوزه سلامت است.

برای بهره‌مندی از تخفیف 100درصدی مراحل زیر را طی کنید.

مراحل کار

startup
price-label

2. ثبت کد تخفیف

پروژه خود را بسازید و در فرم اطلاعات پروژه کد تخفیف COVID19 را وارد کنید.

handshake

3. استفاده از تخفیف

پروژه شما توسط متخصصان ارزیابی شده و تخفیف 100 درصد رایگان اعمال خواهد شد.

rabit-logo-dark

دیجیت (سامانه هوشمند جمع‌آوری اطلاعات ) بخشی از یک پروژه کلان به نام ربیت است،
ربیت یا RABIT که مخفف Research And Business Integrated Tools است؛ پلتفرمی برای الکترونیکی کردن تمامی فرآیندهای مرتبط با تحقیقات و در نهایت علوم داده است.