مطالب

guideline Sugars intake for adults and children

خلاصه اجرایی

پیش درآمد:

بیماری های غیر واگیر (NCD) از علل اصلی مرگ و میر و مسئول 38 میلیون (68٪) از 56 میلیون مرگ و میر جهان در سال 2012 بوده است(1) که  بیش از 40 درصد از این مرگ (16 میلیون نفر) مرگ زودرس (زیر سن 70 سالگی) بوده است. تقریبا سه چهارم همه مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر (28 میلیون) و اکثریت مرگ و میر زودرس (82٪) در کشورهای کم درآمد و متوسط به وقوع پیوسته است.  ریسک فاکتورهای قابل تغییر از قبیل رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت فیزیکی، بعضی از شایعترین علل بیماری های غیر واگیر و همچنین عوامل خطر برای بروز چاقی– به عنوان یک عامل خطر مستقل برای بسیاری از بیماری های غیرواگیر(NCD) – هستند که به سرعت در حال افزایش در سطح جهانی می باشند(2) . سطح بالای مصرف قندهای آزاد 2 به دلیل ارتباط آن با کیفیت غذا، چاقی و خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر نگران کننده است (3،4).

قندهای آزاد به چگالی انرژی کلی  رژیم غذایی کمک می کنند و می تواند تعادل انرژی مثبت را ارتقا دهند(5-7). حفظ تعادل انرژی برای حفظ وزن بدن و تضمین مصرف مناسب مواد مغذی ضروری است (8). نگرانی روز افزون در ارتباط با مصرف قندهای آزاد – به ویژه در نوشیدنی های شیرین – وجود دارد  زیرا که مصرف این مواد سبب افزایش میزان کلی انرژی می شود و می تواند کاهش مصرف غذاهای غنی از نظر مواد مغذی را به همراه داشته باشد، و منجر به رژیم ناسالم، افزایش وزن و افزایش خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر شود (9-13). نگرانی دیگر مربوط به مصرف قندهای آزاد و پوسیدگی دندان است (3,4,14-16). بیماری های دندانی شایع ترین بیماری های غیر واگیر در سراسر جهان است (17,18). و اگر چه پیشرفت های بزرگی در پیشگیری و درمان بیماری های دندانی در دهه های گذشته رخ داده است، مشکلات همچنان ادامه داشته و از دست رفتن دندان  باعث درد، اضطراب، محدودیت های عملکردی (از جمله توجه و عملکرد نامناسب کودکان در مدارس) و اختلال اجتماعی می شود. درمان بیماری های دندانی هزینه بر است، 5 تا 10 درصد از بودجه های مراقبت های بهداشتی در کشورهای صنعتی، و می تواند از کل منابع مالی موجود در دسترس برای مراقبت های بهداشتی کودکان در اکثر کشورهای با درآمد پایین تر، تجاوز کند (17-19).

هدف:

هدف این دستورالعمل 1 ارائه توصیه هایی در مورد مصرف قندهای آزاد برای کاهش خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر در بزرگسالان و کودکان، با تمرکز ویژه بر پیشگیری و کنترل افزایش وزن ناخواسته و پوسیدگی دندان، است. توصیه های  این دستورالعمل می تواند توسط سیاست گذاران و مدیران برنامه ها برای ارزیابی میزان مصرف کنونی قندهای آزاد در کشورشان نسبت به یک معیار استفاده شود. همچنین می توان جهت توسعه اقدامات برای کاهش مصرف قندهای آزاد، در صورت لزوم، از طریق طیف وسیعی از مداخلات سلامت عمومی استفاده کرد.

روش:

سازمان جهانی بهداشت دستورالعمل فعلی مبتنی بر شواهد موجود را با استفاده از رویه های مندرج در WHO handbook for guideline development  توسعه داده است (20). مراحل این فرآیند عبارتند از:

شناسایی سوالات و نتایج اولویت بندی؛

بازیابی شواهد؛

ارزیابی و تلفیق شواهد؛

فرمول بندی توصیه ها؛

شناسایی شکاف تحقیق؛ و

برنامه ریزی برای انتشار، پیاده سازی، ارزیابی تاثیر و به روز رسانی دستورالعمل.

از روش شناسی ارزیابی توصیه ها، توسعه و ارزیابی (GRADE)2  برای ارزیابی کیفیت شواهد شناسایی شده توسط بررسی های سیستماتیک اخیر از متون علمی در مورد موضوعات پیشین مربوط به مصرف قند آزاد استفاده شده است.  یک گروه بین المللی و چند رشته ای از کارشناسان  -گروه مشاوره متخصصان تغذیه WHO (NUGAG) زیر گروه رژیم غذایی و سلامت – در مشاغل فنی WHO شرکت کردند. کارشناسان این شواهد را بررسی و مورد بحث قرار دادند، پیشنهادهای خود را تهیه کرده و در ارتباط با قدرت توصیه ها به توافق رسیدند. آنها تأثیرات مطلوب و نامطلوب توصیه ها، کیفیت شواهد موجود، ارزش ها و ترجیحات مربوط به توصیه ها را در شرایط مختلف و همچنین هزینه گزینه های در دسترس مقامات بهداشت عمومی و مدیران برنامه در شرایط مختلف را مورد توجه قرار دادند. قبل از هر گونه ملاقات همه اعضای NUGAG زیر گروه  رژیم غذایی و بهداشت، و نیز منابع انسانی خارجی، فرم های اعلام منافع را نکمیل کردند. یک هیئت کارشناسان خارجی و مشارکت کننده نیز در طول فرایند شرکت داشتند.

شواهد

متاآنالیز کارآزمایی های شاهددار تصادفی (RCTs) در بزرگسالان نشان می دهد که بین کاهش مصرف قند آزاد و کاهش وزن بدن ارتباط  وجود دارد. افزایش مصرف قند آزاد با افزایش قابل توجهی در وزن بدن همراه بود. کیفیت کلی شواهد موجود برای بزرگسالان متوسط نظر گرفته شد. RCTs در کودکان – که در آن مداخلات شامل توصیه هایی برای کاهش غذاها و نوشیدنی های شیرین شده با شکر بود – به طور کلی با رعایت پایین ضوابط مشخص شد و تغییر کلی وزن را نشان نداد. با این حال، متا آنالیز و تحلیل مطالعات کوهورت آینده نگر، با پیگیری زمان 1 سال یا بیشتر، دریافت که احتمال ابتلا به اضافه وزن و چاقی در کودکان با بیشترین میزان مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر بیشتر نسبت به کودکان با کمترین مصرف دیده می شود. کیفیت کلی شواهد موجود برای ارتباط بین کاهش مصرف قند آزاد و کاهش وزن بدن در کودکان، متوسط بود، در حالیکه کیفیت شواهدی برای ارتباط بین افزایش مصرف قند آزاد و افزایش وزن بدن در نظر گرفته شده کم بود.

تجزیه و تحلیل مطالعات کوهورت در کودکان نشان دهنده ارتباط مثبت بین میزان مصرف قند آزاد و پوسیدگی دندان بوده است. شواهد نشان می دهد میزان پوسیدگی دندان هنگامی که میزان مصرف قندهای آزاد بیش از 10 درصد کل مصرف انرژی باشد در مقایسه با کمتر از 10 درصد از کل مصرف انرژی بالاتر است. علاوه بر این، در سه مطالعه ملی جمعیت ، سطوح پایین تری از پوسیدگی دندانی در زمانی که مصرف سرانه قند کمتر از 10 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال (تقریبا 5 درصد کل مصرف انرژی) بوده، مشاهده شد. علاوه بر این، در تمام مطالعات، در مصرف قند آزاد کمتر از 10 کیلوگرم در سال / سال (یعنی کمتر از 5 درصد کل مصرف انرژی) رابطه خطی مثبت دوز پاسخ بین مصرف قند آزاد و پوسیدگی دندان به میزان قابل توجهی مشاهده شد. کیفیت کلی شواهد موجود در مطالعات کوهورت متوسط ، در حالی که در مطالعات جمعیت ملی بسیار پایین بود.

بر اساس کل شواهد، WHO توصیه های زیر را برای مصرف قند آزاد در بزرگسالان و کودکان ایجاد کرد:

توصیه ها

  • WHO توصیه به کاهش مصرف قند آزاد در طول دوره زندگی می کند (توصیه قوی 1)
  • در بزرگسالان و کودکان، WHO توصیه می کند که مصرف قند آزاد به کمتر از 10٪ کل مصرف انرژی 2 برسد (توصیه قوی)
  • WHO پیشنهاد به کاهش بیشتر مصرف قند آزاد را به کمتر از 5٪ از کل مصرف انرژی می دهد (توصیه شرطی 3)

ملاحظات

قندهای آزاد شامل مونوساکارید ها و دی ساکاریدهای اضافه شده به غذاها و نوشیدنی ها به وسیله تولید کننده، آشپز یا مصرف کننده و همچنین قندهایی که به طور طبیعی در عسل، شربت، آب میوه ها و کنسانتره آب میوه وجود دارد می باشد.

برای کشورهای با مصرف کم قندهای آزاد، سطح مصرف نباید افزایش یابد. مصرف زیاد قندهای آزاد تهدید کننده کیفیت مواد غذایی در رژیم غذایی می باشد و انرژی قابل توجهی بدون وجود مواد مغذی خاص فراهم می کند (3).

این توصیه ها بر اساس کلیت شواهد درارتباط بین مصرف قند آزاد و وزن بدن (شواهد با کیفیت پایین و متوسط) و پوسیدگی دندان (مشواهد با کیفیت خیلی کم و متوسط) بود.

افزایش یا کاهش قند آزاد با تغییرات همسو با وزن بدن همراه است و این رابطه بدون در نظر گرفتن میزان مصرف قندهای آزاد وجود دارد. اضافه وزن بدن با مصرف قندهای آزاد ناشی از مصرف بیش از حد انرژی ارتباط دارد.

توصیه برای محدود کردن مصرف قند آزاد به کمتر از 10٪ از کل مصرف انرژی بر اساس شواهد کافی معتبر از مطالعات مشاهده شده در پوسیدگی دندان است.

توصیه به بیشتر محدود کردن مصرف قند آزاد به کمتر از 5٪ از کل مصرف انرژی بر اساس شواهد بسیار کم کیفیت مطالعات اکولوژیک است که در آن رابطه دوز-پاسخ مثبت بین مصرف قند آزاد و پوسیدگی دندان در مصرف کمتر قند آزاد بیش از 5٪ کل مصرف انرژی مشاهده شد.

توصیه می شود که مصرف قند آزاد به کمتر از 5 درصد کل مصرف انرژی محدود شود، این توصیه همچنین توسط سایر تحلیل های اخیر (15، 16) پشتیبانی می شود، بر این اساس که تأثیرات منفی سلامت پوسیدگی دندان در تمام دوران کودکی تا بزرگسالی اثر تجمعی دارد، (21، 22). از آنجایی که پوسیدگی دندانی در نتیجه قرار گرفتن در معرض مادام العمر به یک عامل خطر در رژیم غذایی (یعنی قند آزاد) است، حتی کاهش اندک خطر پوسیدگی دندان در دوران کودکی زندگی اهمیت دارد؛ بنابراین، برای به حداقل رساندن خطر پوسیدگی دندان در طول عمر، مصرف قند آزاد باید حداقل ممکن باشد.

هیچ مدرکی مبنی بر آسیب ناشی از کاهش مصرف قند آزاد به کمتر از 5٪ کل مصرف انرژی مشخص نشده است.

گرچه قرار گرفتن در معرض فلوراید باعث کاهش پوسیدگی دندان در یک سن خاص می شود و شروع روند فرآیند کاویتاسیون را به تاخیر می اندازد، اما به طور کامل از پوسیدگی دندان جلوگیری نمی کند و پوسیدگی دندان حتی در جمعیت هایی که در معرض فلوراید قرار دارند (23-35) پیشرفت می کند.

مصرف قندهای آزاد برای افزایش مصرف کالری در صورتی که انتخاب های دیگر در دسترس باشد، در افرادی که مصرف انرژی ناکافی دارند، استراتژی مناسبی نمی باشد.

این توصیه ها برای افرادی که نیازمند رژیم های درمانی ، از جمله به علت سوء تغذیه شدید و متوسط حاد هستند نمی باشد. دستورالعمل های خاص برای مدیریت سوء تغذیه حاد و شدید به طور جداگانه در حال توسعه هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *