مطالب

Population-based approaches to CHILDHOOD OBESITY PREVENTION

 

خلاصه جامع

اعلامیه سیاسی سازمان ملل متحد در نشست رده بالای مجمع عمومی، در مورد پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و نیز استراتژی جهانی سازمان جهانی بهداشت) WHO( در مورد رژیم غذایی، فعالیت های جسمی و سلامتی، هر دو، پیشگیری مبتنی بر جمعیت را برای رسیدگی به سطوح افزایش یابنده بیماری های غیر واگیر، با تاکید خاص بر چاقی کودکان، حیاتی بیان میکنند.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۲۲1 ، به عنوان بخشی از تعهد خود به ارائه توصیه های فنی به کشورهای عضو در اجرای استراتژی جهانی در مورد رژیم غذایی، فعالیت های جسمی و بهداشت، جلسه فنی و مجمعی در مورد راهبردهای پیشگیری مبتنی بر جمعیت در زمینه چاقی کودکان برگزار کرد. هدف کلی مجمع و جلسه، تعیین اولویت هایی برای استراتژی های مبتنی بر جمعیت برای جلوگیری از چاقی کودکان و تعیین نقش ها و مسئولیت های سهامداران مختلف بود. به عنوان یک پیگیری از نشست فوق، از سازمان جهانی بهداشت خواسته شد که ابزاری برای کشورهای عضو برای تعیین و شناسایی اولویت اقدامها و همچنین نمونه هایی از رویکردهای مبتنی بر جمعیت برای جلوگیری از چاقی کودکان ارائه دهد. این سند در مورد آخرین درخواست ها از این سازمان است و  هدف آن ارائه گزارشات مربوط به انواع مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان به کشورهای عضو است که این مداخلات می تواند در سطوح ملی، تابعیتی و محلی انجام شود .این سند همچنین به اینکه کدام اقدامات پیشگیرانه احتمالا موثرتر خواهد بود، اشاره میکند.

این سند ابتدا اصول راهنما برای ایجاد یک استراتژی پیشگیری از چاقی کودکان مبتنی بر جمعیت را مشخص می کند. واضح است که اقدامات پیشگیری از چاقی کودکان باید در زمینه های متعدد و در تمامی سطوح دولت انجام شود. این اقدامات همچنین باید انواع رویکردهای مختلف رابا هم ترکیب کنند و طیف وسیعی از سهامداران را شامل شوند. علاوه بر این، تلاش های پیشگیری از چاقی کودکان باید با سایر تلاش ها برای کنترل عوامل خطر عمده بیماری های غیر واگیر همراه باشد. سیاست های پیشگیری از چاقی باید فراگیر باشد و عدالت و برابری را بهبود بخشد و مداخلات متناسب با شرایط محلی باشد. این اقدامات همچنین باید به صورت شفاف و پایدار اجرا شوند. مراقبت، نظارت و ارزیابی نیز برای حمایت از اقدام موثر ضروری است. اولویت بندی اقدامات سیاسی باید صریح باشد، و فرآیندهای مشخصی برای انتخاب مداخلات و پیاده سازی آنها به شیوه ای گام به گام داشته باشد.

رویکردهای پیشگیری از چاقی مبتنی بر جمعیت را می توان به سه بخش گسترده تقسیم کرد:

اولین بخش، ساختارهای دولت در حمایت از سیاست ها و مداخلات پیشگیری از چاقی کودکان است. اینها جنبه های ساختاری متعددی دارند ،مانند رهبری، سیاست های “بهداشت در همه چیز”، بودجه اختصاصی برای ارتقاء سلامت، سیستم های نظارت بر بیماری های غیرواگیر، ظرفیت نیروی کار، شبکه ها و مشارکت هایی که باید همه در جای خود قرار گیرند تا در جهت افزایش اثربخشی، از ابتکارات سیاستی مستقیم تر و مداخلات مبتنی بر جامعه حمایت کنند.

بخش دوم، سیاست ها و ابتکارات جمعیتی است. اینها اقدامات سیاستی مستقیمی هستند که به ایجاد محیط هایی کمک میکنند که رژیم های سالم و فعالیت بدنی را پشتیبانی می کنند. انواع ابزارهای سیاست گذاری که به طور معمول در این بخش از یک

استراتژی جامع پیشگیری از چاقی دوران کودکی استفاده میشوند، شامل قوانین و مقررات، مالیات ها و یارانه ها و کمپین های بازاریابی اجتماعی هستند که بر کل جمعیت )یا گروه های بزرگی از جمعیت( تأثیر می گذارند. خط مشی هایی که بر محیط غذا تأثیر می گذارند که احتمالا مداخلات موثری هستند، شامل محدودیت در بازاریابی غذاهای ناسالم و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان، برچسب زدن مواد غذایی و مالیات ها و یارانه های غذایی است. سیاست هایی که بر محیط فعالیت های بدنی تأثیر می گذارند که همان قدر اثربخش هستند، شامل مداخلات زیست محیطی با هدف گیری محیط ساختمانی، سیاست هایی که باعث کاهش موانع فعالیت بدنی میشوند، سیاست های حمل و نقل، سیاست هایی برای افزایش فضای فعالیت تفریحی و سیاست های فعالیت فیزیکی مبتنی بر مدرسه می باشند.

بخش سوم، مداخلات مبتنی بر جامعه است. اینها مداخلات و برنامه هایی چند جزئی هستند که معمولا در زمینه های متعدد، برای شرایط محلی طراحی شده اند و به صورت محلی اجرا می شوند. اصول بهترین تمرین برای طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر جامعه شامل تعامل قوی با جامعه در تمام مراحل فرآیند، برنامه ریزی دقیق مداخلات برای ثبت اطلاعات محلی و ادغام برنامه با سایر طرح های جامعه می باشد .ثابت شده است که مداخلات مبتنی بر جامعه وقتی که در زمینه های متعدد، از جمله مراقبت اولیه از کودک، مدارس و سایر زمینه های جامعه ،انجام شوند موفق خواهند بود. مهمتر از همه، مداخلات تک جزئی نیز ممکن است بخش مهمی از یک رویکرد گام به گام بر پیشگیری از چاقی باشد- مثلا به عنوان اولین گام در اجرای یک برنامه مداخله ای چند بعدی و چند گانه.

به طور خلاصه، اقدامات گسترده ای در سطح جمعیت وجود دارد که دولت ها می توانند برای جلوگیری از چاقی کودکان انجام دهند .یک استراتژی جامع پیشگیری از چاقی در دوران کودکی جنبه های هر یک از بخشهای کلیدی را در بر می گیرد. سرمایه گذاری استراتژیک لازم است تا برنامه ها و اقداماتی تاثیر گذار و متناسب با فرهنگ جامعه را برای پیشگیری از چاقی کودکان اجرا کند و اطمینان حاصل کند که آنها شامل گروه های آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت هستند. ضروری است که این مداخلات در سراسر کل جمعیت، در زمینه های مخنلف و از طریق استراتژی های متعدد صورت گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *