مطالب

Population-based approaches to childhood obesity

خلاصه اجرایی

 اعلامیه سیاسی سازمان ملل متحد در مورد نشست سطح بالا مجمع عمومی در مورد پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و استراتژی جهانی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در مورد رژیم غذایی، فعالیت های جسمی و سلامتی هر دو روش های مبنی بر جمعیت پیشگیری را برای رسیدن بهتر به اهداف در مورد کاهش بیماری های غیر مسری، با تاکید خاص بر چاقی کودکان، حیاتی می دانند.

به عنوان بخشی از تعهد خود به ارائه توصیه های فنی به کشورهای عضو در اجرای استراتژی جهانی در مورد رژیم غذایی، فعالیت های جسمی و بهداشت، سازمان بهداشت جهانی، مجمع و جلسه ای فنی در مورد راهبردهای پیشگیری از جمعیت در زمینه چاقی کودکان در سال ۲۰۰۹ برگزار کرد. هدف کلی انجمن و جلسه، تعیین اولویت ها در مورد استراتژی های مبتنی بر جمعیت برای جلوگیری از چاقی کودکان و تعیین نقش ها و مسئولیت های ذینفعان مختلف بود. به عنوان یک قدم بعدی پس از نشست، از سازمان بهداشت جهانی خواسته شد که یک ابزار برای کشورهای عضو برای تعیین اولویت ها برای اقدام تهیه کرده و همچنین نمونه هایی از رویکردهای مبتنی بر جمعیت برای جلوگیری از چاقی کودکان ارائه کند. این سند در مورد درخواست دوم از این سازمان است که با هدف ارائه خلاصه ای از انواع مداخلات پیشنهادی برای پیشگیری از چاقی کودکان که می تواند در سطوح ملی، فرعی و محلی انجام شود، ارائه شده است. در موارد لزوم، سند مشخص کرده است که کدام اقدام پیشگیرانه احتمالا موثرتر خواهد بود.

این سند ابتدا اصول راهنما برای ایجاد یک استراتژی پیشگیری از چاقی کودکان مبتنی بر جمعیت را مشخص می کند. واضح است که اقدامات پیشگیری از چاقی کودکان باید در موقعیت های مختلف و در تمامی سطوح دولت انجام شود. آنها همچنین باید انواع رویکردهای مختلف را شامل شوند و طیف وسیعی از ذینفعان را شامل شوند. علاوه بر این، تلاش های پیشگیری از چاقی دوران کودکی باید با سایر تلاش ها برای کنترل عوامل خطر عمده بیماری های غیرواگیر همراه بوده و به شکل ادغام یافته اجرا شوند. سیاست های پیشگیری از چاقی باید فراگیر بوده، عدالت را بهبود ببخشند و مداخلات متناسب با شرایط محلی باشد. آنها همچنین باید به صورت شفاف و پایدار اجرا شوند. نظارت و ارزیابی و بررسی مناسب نیز از ارکان ضروری برای حمایت ازین فعالیت ها هستند. اولویت بندی اقدامات باید صریح باشد، و فرآیندهای تعریف شده برای انتخاب اولویت مداخلات برای پیاده سازی به شیوه ای گام به گام باید ایجاد شوند.

رویکردهای پیشگیری از چاقی مبتنی بر جمعیت را می توان به سه بخش گسترده تقسیم کرد:

اولین مولفه ساختارهای داخلی دولت در حمایت از سیاست های پیشگیری از چاقی کودکان و مداخلات مربوط به آن است. اینها جنبه های ساختاری مانند رهبری، سیاست های “بهداشت در همه”، بودجه اختصاصی برای بهبود سلامت، سیستم های نظارت بر بیماری های غیرمواگیر، ظرفیت نیروی کار و شبکه ها و مشارکت هایی است که باید وجود داشته باشند تا از ابتکارات سیاسی مستقیم و مداخلات مبتنی بر جامعه حمایت کنند.

مولفه دوم سیاست ها و طرح های مبتنی بر جمعیت است. اینها سیاست های اقدامی مستقیمی هستند که به ایجاد محیط هایی می پردازند که رژیم های سالم و فعالیت بدنی را پشتیبانی می کنند. انواع ابزارهای سیاست گذاری به طور معمول به عنوان بخشی از این جزء یک استراتژی پیشگیری از چاقی دوران کودکی جامع استفاده می شوند شامل قوانین و مقررات، مالیات ها و یارانه ها و کمپین های بازاریابی اجتماعی است که بر کل جمعیت (یا گروه های بزرگ جمعیت) تأثیر می گذارند. سیاست هایی که بر سیستم تغذیه ای تأثیر می گذارند و احتمالا مداخلات موثر هستند شامل محدودیت در بازاریابی غذاهای ناسالم و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان، برچسب زدن مواد غذایی و در نظر گرفتن مالیات و یارانه های غذایی است. سیاست هایی که بر محیط فعالیت بدنی تأثیر می گذارند شامل مداخلات زیست محیطی برای هدف قرار دادن مکان های ساخته شده، سیاست هایی برای کاهش موانع فعالیت بدنی، سیاست های حمل و نقل، سیاست هایی برای افزایش فضای فعالیت تفریحی و سیاست های فعالیت فیزیکی مبتنی بر مدرسه می شود.

بخش سوم، مداخلات مبتنی بر جامعه است. اینها مداخلات و برنامه های چند جزئی است که معمولا در چندین موقعیت، به صورت اختصاصی شده برای محیط های محلی و به صورت محلی اجرا می شوند. اصول اجرای بهینه(Best Practice Policy) برای طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر جامعه شامل تعامل قوی با جامعه در تمام مراحل فرآیند، برنامه ریزی دقیق مداخلات به منظور به کار گیری اطلاعات محلی و ادغام برنامه با سایر طرح های جامعه می باشد. نشان داده شده است که مداخلات مبتنی بر جامعه وقتی موثر تر می باشند که در شرایط متعدد، از جمله موقعیت های مراقبت از کودک های کوچک، مدارس و سایر موقعیت های جامعه اجرا می شوند. همچنین، مداخلات تک جزئی نیز می توانند بخش مهمی از رویکرد گام به گام بربرای پیشگیری از چاقی را تشکیل دهند – مثلا به عنوان اولین گام در اجرای یک برنامه مداخله چند بعدی و چند گانه.

به طور خلاصه، اقدامات گسترده ای در سطح جمعیت وجود دارد که دولت ها می توانند برای جلوگیری از چاقی کودکان انجام دهند. استراتیژی پیشگیری از چاقی در دوران کودکی جنبه های هر یک از اجزای کلیدی را در بر می گیرد. سرمایه گذاری استراتژیک لازم است تا برنامه های موثر و مقبول از نظر فرهنگی برای پیشگیری از چاقی کودکان مبتنی بر جمعیت و طرح های جدید را حمایت کرده و اطمینان حاصل کند که آنها شامل گروه های آسیب پذیر مانند کودکان دارای معلولیت هستند. ضروری است که این مداخلات در سراسر جمعیت، در موقعیت های مختلف و از طریق استراتژی های متعدد صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *