مطالب

Population-based strategies for prevention of childhood obesity

خلاصه اجرایی

برآورد می‌شود که تا پایان سال 2010، 43 میلیون کودک زیرپنج سال دچار اضافه وزن خواهند بود. پیشگیری جمعیت-محور بخشی اساسی از تلاش برای مقابله با این موج فزایندۀ چاقیِ کودکان است که به تعبیر برخی افراد به سطح اپیدمیک رسیده است. به منظور اجرای برنامه‌ها و ابتکار عملهای مناسبِ موثر و فرهنگیِ پیشگیری از چاقی کودکان جمعیت-محور و به ویژه، برای اطمینان از در برگرفته شدنِ گروه‌های آسیب‌پذیر از قبیل کودکان معلول در این برنامه‌ها، نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری راهبردی است.

هم‌اندیشی‌ سازمان جهانی بهداشت و نشستِ فنی در رابطه با راهبردهای پیشگیریِ جمعیت-محور به منظور پیشگیری از چاقی کودکان در دسامبر 2009 جهت شناسایی اولویتها برای راهبردهای جمعیت-محور به منظور پیشگیری از چاقی کودکان و تعیین نقشها و مسئولیتها برای ذی‌نفعهای متعدد برگزار شد. همچنین، این نشست فرصتی استثنایی برای شرکت‌کنندگان فراهم آورد تا تجارب و درسهای آموختۀ خود را به اشتراک بگذارند؛ سخنرانیهای ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان طیف وسیعی از رویکردهای کنونی نسبت به پیشگیری از چاقی را تشریح کرد، از جمله اقدامات هماهنگ‌شدۀ محلی و ملی، پروژه‌های مدرسه-محور و ورزش-محور، مشارکتهای بخش عمومی-خصوصی، و راهبردهای جهانی و ملی جهت تامین منابع برای مداخله. گرچه این گزارش بر نتایج حاصل از نشستی متمرکز است که فهرستی از اصول چاره‌ساز برای توسعۀ سیاستها و برنامه‌ها و نمونه‌هایی از حوزه‌های عمل را در برمی‌گیرد، ولی شامل چکیده‌های سخنرانیها نیز می‌شود.

عموما این مطلب پذیرفته شده که مداخلات جامع و هماهنگی که فعالیتهای فیزیکی و رژیمهای غذایی سالم را با رویکرد عوامل تعیین‌کنندۀ اجتماعیِ تسهیل و فراهم می‌کند، بهترین روش برای پیشگیری از چاقی کودکان است.  ضرورت دارد که چنین مداخلاتی در کل جمعیت – در شرایط مختلف و از طریق راهبردهای متعدد – اتفاق بیفتد. اقدامات باید شامل سیاستها، برنامه‌ها و حمایت باشد. اصول چاره‌ساز برای مداخلات به منظور حمایت از تغییر رفتار عبارت‌اند از: حمایت از سیاستها، برابری، همه‌گیری، پرداختن به کار به صورت چندجانبه، شفافیت و تغییر زیست‌محیطی. نظارت، کنترل و ارزیابی نیز برای حمایت از اقدامات موثر ضروری است.

ذی‌نفعهای اولیه عبارت‌اند از سازمان جهانی بهداشت، که نقش اصلی آن تامین حمایت فنی، ابزارها و منابع جهت حمایت از اقدام است، و دولتهای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، که موظف به تامین رهبری، به عهده گرفتنِ کارِ نظارت و کنترل، و اجرای مداخلات متناسب با شرایط هستند.  سازمانهای مردم‌نهاد، جامعۀ مدنی، مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی، به نحو مقتضی، از طریق توسعه و اجرای مداخلات، نظارت بر پیشرفت، اشاعۀ اطلاعات دربارۀ عملکرد بهتر و با حمایت از تغییر در این اقدامات مشارکت می‌کنند. چالشهای آینده شامل شناسایی مداخلات مناسب و مقرون­به­صرفه، تنظیم اولویتها، کاهش اختلاف سلیقه‌ها و اطمینان از تداوم برنامه‌ها می‌شود.

برای همۀ ذی‌نفعها، گامهای مهمِ بعدی جهت پیشگیری عبارت‌اند از بهبود کنترل و تلاشها برای نظارت، هماهنگیِ بهینۀ اقدامات پیشگیرانه، و تدوین برنامه‌های رسمی‌تر برای اشتراک و تبادل اطلاعات، به ویژه به لحاظ مداخلات «بهترین اقدام»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *