مطالب

Potassium intake for adults and children

چکیدۀ اجرایی

زمینه

بیماری‌‌‌های غیرواگیر (NCD) عامل اصلی مرگ‌و‌میر و بیماری در جهان هستند (1، 2)، و مداخلات برای کاهش بار NCD ارزشمند هستند. مصرف پایین پتاسیم با چند NCD مرتبط است، از جمله پرفشاری خون، بیماری‌‌‌های قلب و عروق، تشکیل سنگ کلیه مزمن و تراکم مواد معدنی پایین استخوان. افزایش مصرف پتاسیم ممکن است فشار خون و خطر ابتلا به بیماری قلب و عروق را کاهش دهد، اثرات مفیدی بر تراکم مواد معدنی استخوان داشته باشد و پیامدهای منفی مصرف زیاد سدیم را کاهش دهد (3-5).

سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر توصیه‌ای برای مصرف پتاسیم ندارد. با این حال، علاقه به مصرف پتاسیم و استفادۀ بالقوه از آن در سلامت عمومی به دلیل افزایش بار NCD و ضرورت مداخلات مشخص، به‌صرفه و عملی برای مبارزه با NCD رو به افزایش است. بنابراین، کشورهای عضو و کمیتۀ کدکس تغذیه و غذا برای کاربردهای رژیم غذایی خاص از سازمان جهانی بهداشت خواست دستورالعملی برای مصرف پتاسیم برای بزرگسالان و کودکان تدوین کند تا امکان تدوین سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های تغذیۀ سلامت عمومی با هدف کاهش خطر ابتلا به NCD فراهم شود.

هدف

هدف دستورالعمل حاضر ارائۀ توصیه‌‌‌هایی دربارۀ مصرف پتاسیم برای کاهش NCD در بزرگسالان و کودکان است. توصیه‌‌‌های ارائه‌شده در اینجا را می‌‌‌توان در برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های در حال تدوین برای ارزیابی میزان مصرف فعلی پتاسیم نسبت به میزان معیار بکار برد. در صورت لزوم، از این توصیه‌‌‌ها می‌‌‌توان برای تدوین معیارهایی برای افزایش مصرف پتاسیم، از طریق مداخلات بهداشت عمومی مانند برچسب‌گذاری غذا و محصولات، آموزش مصرف‌کنندگان، و تدوین دستورالعمل‌‌‌های رژیم غذایی مبتنی بر غذا، استفاده کرد.

مواد

WHO دستورالعمل مبتنی بر شواهد فعلی را با استفاده از مراحل مندرج در کتابچۀ سازمان جهانی بهداشت برای تدوین دستورالعمل تدوین کرد (6). مراحل این فرآیند عبارتند از:

  • شناسایی نتایج و سؤالات مربوط به اولویت؛
  • بازیابی شواهد؛
  • ارزیابی و تلفیق شواهد؛
  • تدوین توصیه‌ها؛
  • شناسایی شکاف‌‌‌های پژوهشی؛
  • برنامه‌ریزی برای انتشار، اجرا، ارزیابی تأثیر و بروزرسانی دستورالعمل.

روش درجه‌بندی ارزیابی، تدوین و ارزشیابی توصیه‌ها  (GRADE) (7) برای تهیۀ پروفایل شواهد مربوط به موضوعات ازقبل‌انتخاب‌شده بر پایۀ مطالعات مرور نظام‌مند به‌روز از منابع علمی بکار رفت. یک گروه بین‌المللی و چند رشته‌ای از کارشناسان در سه جلسۀ مشاورۀ فنی WHO شرکت کردند. جلسۀ نخست در روزهای 14-18 مارس 2011 در ژنو سوئیس برگزار شد؛ جلسۀ دوم در سئول، جمهوری کره جنوبی از 29 نوامبر تا 2 دسامبر 2011؛ و جلسۀ سوم در ژنو، سوئیس در روزهای 27-30 مارس 2012 برگزار شد. در این جلسات، گروهی از کارشناسان شواهد و پیش‌نویس توصیه‌‌‌ها را بررسی و دربارۀ آنها صحبت کردند، و بر سر قدرت توصیه‌‌‌ها به توافق رسیدند. در تعیین قدرت توصیه‌ها، اثرات مطلوب و نامطلوب توصیه ها، کیفیت شواهد موجود، مقادیر و ترجیحات مربوط به توصیه در زمینه‌‌‌های مختلف، و هزینه‌‌‌های گزینه‌‌‌های موجود برای مسئولان بهداشت عمومی و مدیران برنامه در زمینه‌‌‌های مختلف را در نظر گرفتند. همۀ اعضای گروهِ دستورالعمل قبل از هر جلسه فرم اظهار منافع را پر کردند. یک هیئت ذی‌نفعان و کارشناسان برون‌سازمانی در طول فرآیند شرکت داشتند.

شواهد

افزایش مصرف پتاسیم موجب کاهش فشار خون سیستولی و دیاستولی در بزرگسالان شد. در سراسر طیف گستردۀ مصرف ابتدایی، افزایش مصرف پتاسیم از نظر فشار خون مفید بود. بزرگ‌ترین کاهش فشار خون وقتی تشخیص داده شد که میزان مصرف پتاسیم به 90 تا 120 میلی‌‌‌‌مول در روز افزایش یافت، هر چند افزایش پتاسیم به سطوح دیگر مصرف نیز فشار خون را کاهش می‌‌‌دهد. افزایش مصرف پتاسیم هیچ تأثیر قابل‌توجهی بر میزان چربی خون، کاتکول‌آمین یا عملکرد کلیه در بزرگسالان نداشت. در کودکان، افزایش مصرف پتاسیم فشار خون خون سیستولی را به میزان کوچک و غیر قابل‌توجه کاهش داد. مصرف پتاسیم بیشتر با کاهش خطر بروز سکتۀ مغزی مرتبط بود. ارتباط قابل‌توجهی بین مصرف پتاسیم و بیماری قلب و عروق یا بیماری عروق کرونر وجود نداشت. با این حال، رابطۀ مثبت قوی بین فشار خون و بیماری‌‌‌های قلب و عروق، و بین فشار خون و بیماری‌‌‌های عروق کرونر شواهد غیر مستقیمی را نشان می‌‌‌دهد که افزایش مصرف پتاسیم می‌‌‌تواند این نتایج‌ را از طریق اثر مطلوبی بر فشار خون بهبود بخشد. بر اساس کل شواهد، WHO توصیه‌‌‌های زیر را برای مصرف پتاسیم در بزرگسالان و کودکان تدوین کرد.

توصیه‌ها

  • WHO افزایش مصرف پتاسیم از مواد غذایی برای کاهش فشار خون و خطر بیماری‌‌‌های قلب و عروق، سکتۀ مغزی و بیماری‌‌‌های عروق کرونر در بزرگسالان را توصیه می‌‌‌کند (توصیۀ قوی[1]). WHO توصیه می‌‌‌کند که مصرف پتاسیم حداقل 90 میلی‌‌‌‌مول در روز (3510 میلی‌‌‌‌مول در روز) برای بزرگسالان باشد (توصیۀ مشروط[2]).
  • WHO افزایش مصرف پتاسیم از مواد غذایی برای کنترل[3] فشار خون در کودکان را توصیه می‌‌‌کند (توصیۀ مشروط). مصرف پتاسیم توصیه‌شده حداقل 90 میلی‌‌‌‌مول در روز باید بر اساس الزامات انرژی کودکان نسبت به بزرگسالان تنظیم شود.

این توصیه‌‌‌ها دستورالعمل WHO دربارۀ مصرف سدیم را تکمیل می‌‌‌کند. باید در کنار آن و دیگر دستورالعمل‌‌‌ها و توصیه‌‌‌های تغذیه‌ای بکار بروند تا روند تدوین سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های تغذیۀ بهداشت عمومی هدایت شود. پرداختن به نسبت مطلوب مصرف سدیم به پتاسیم در خارج از محدودۀ دستورالعمل حاضر بود. با این حال، اگر یک فرد سدیم را در سطوح توصیه‌شده در دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت دربارۀ مصرف سدیم، و پتاسیم را در سطوح توصیه‌شده در دستورالعمل فعلی مصرف کند، نسبت سدیم به پتاسیم تقریباً یک به یک خواهد بود، که برای سلامتی مفید محسوب می‌‌‌شود (8). با این حال، بیشتر جمعیت‌‌‌ها در سراسر جهان کمتر از مقدار توصیه‌شدۀ پتاسیم را مصرف می‌‌‌کنند (9، 10)، و نسبت سدیم به پتاسیم دو تا یک یا بیشتر را مصرف می‌‌‌کنند (11). اجرای موفق این توصیه‌‌‌ها از طریق کاهش میزان مرگ‌ومیر، بهبود کیفیت زندگی میلیون‌‌‌ها نفر، و کاهش قابل‌توجه هزینه‌‌‌های بهداشت و درمان تأثیر مهم بهداشت عمومی خواهد داشت (2، 12 و 13).

 

[1] توصیۀ قوی توصیه‌ای است که گروه تدوین دستورالعمل مطمئن است که اثرات مطلوب رعایت آن بر اثرات نامطلوب غلبه دارد.

[2] توصیۀ مشروط توصیه‌ای است که گروه تدوین دستورالعمل نتیجه می‌‌‌گیرد که اثرات مطلوب رعایت آن احتمالاً بر اثرات نامطلوب غلبه دارد، اما این گروه دربارۀ موازنه مطمئن نیست.

[3] «کنترل» برای این توصیه به پیشگیری از افزایش خطرناک فشار خون با توجه به سن اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *