دیجیت

راهکار یکپارچه جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات
این تنها بخشی از امکانات موجود در دیجیت است

امکانات دیجیت

راهکار یکپارچه جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات سیستم‌های سلامت

چرا دیجیت؟

world

به سلامت آشناس

ما با استانداردها و چارچوبهای سیستمهای تحقیقات سلامت آشنا هستیم و دیجیت را مبتنی بر تجربیات قبلی طراحی این پروژه ها پیاده سازی کرده ایم.

داده با کیفیت

کیفیت جمع‌آوری اطلاعات در این سامانه بسیار بالاست و در بسیاری از موارد نیاز به طراحی مجدد پرسشنامه‌ها نیست. برای اطلاعات بیشتر نظرات مدیران پروژه را بخوانید.

aircraft

پیاده سازی سریع

میانگین طراحی یک پروژه در دیجیت یک روز کاری است.طراحی پروژه کوهورت سالمندان بیرجند که توسط این سیستم اجرا شد تنها 24 ساعت به طول انجامید.

money-bag

هزینه اثربخش

برآورد مالی ما در تمامی پروژه ها کمتر از نصف هزینه اجرای کاغذی طرح به همراه ورود داده است. برای اطلاعات بیشتر از ماژول تخمین هزینه استفاده نمایید.

افزایش سرعت و کیفیت جمع‌آوری اطلاعات همراه با کاهش هزینه و زمان

آمار و ارقامی از دیجیت

hosting

3390622

رکورد اطلاعاتی جمع‌آوری شده در دیجیت

test

1230

پرسشنامه طراحی شده در دیجیت

research

31395

فرد پرسشگری شده در دیجیت

documentation

291

پروژه تعریف شده در دیجیت

تخمین هزینه سرویس

تعداد مخاطب (حجم نمونه): نفر
تعداد سوالات: سوال