مطالب

REDUCING SALT INTAKE IN POPULATIONS

خلاصه اجرایی

به عنوان بخشی از اجرای استراتژی جهانی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مورد رژیم غذایی، فعالیت های جسمی و سلامت (DPAS)، سازمان بهداشت جهانی جلسه فنی و مجمع “کاهش مصرف نمک در جمعیت” را سازماندهی کرد. هدف کلی این بود که توصیه هایی برای کشورهای عضو و سایر ذینفعان در مورد مداخلات برای کاهش میزان مصرف نمک در جمعیت با هدف بلند مدت پیشگیری از بیماری های مزمن ایجاد شود. وزارت بهداشت فرانسه و اداره ایمنی مواد غذایی فرانسه، از هر دو انجمن و جلسه فنی پشتیبانی کردند.

اهداف اصلی این انجمن بررسی و بحث در موارد زیر بود:

■ وضعیت فعلی دانش در مورد ارتباط بین مصرف بیش از حد نمک و سلامت؛

■ طرح ها، سیاست ها و برنامه هایی که با هدف کاهش مصرف نمک در سراسر کشور؛

■ اثربخشی و هزینه های مداخلات جمعیتی برای کاهش مصرف نمک و نحوه ارزیابی و نظارت بر مصرف نمک در رژیم غذایی؛

■ عوامل اصلی مصرف نمک و نقش نمک غنی شده با ید در پیشگیری از کمبود ید.

شرکت کنندگان در انجمن شامل دانشگاهیان، کارکنان فنی از وزارتخانه های بهداشت و نمایندگان تولید کنندگان مواد غذایی، صنعت کترینگ، انجمن های حرفه ای و سازمان های غیر دولتی (NGO ها) (ضمیمه II) بودند. سخنرانیها و نتایج این انجمن در بخش سوم این گزارش مشخص شده است.

شرکت کنندگان در نشست فنی شامل دانشگاهیان، کارکنان فنی از وزارتخانه های بهداشت و کارکنان سازمان بهداشت جهانی بودند. با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در جریان این انجمن ارائه شد، شرکت کنندگان در جلسه فنی به بحث و بررسی اساس کنونی در فرمول بندی توصیه ها به ذینفعان مختلف، اصول راهنما برای توسعه سياست های مربوط به کاهش مصرف نمک؛ و مسائل خاصی که در هنگام اجرای این سیاست ها در سطوح ملی و بین المللی باید در نظر گرفته شود، پرداختند. بر اساس نتایج این بحث ها، شرکت کنندگان یک سری توصیه ها را برای گروه های مختلف ذینفع در مورد اقدامات احتمالی تهیه کردند که در صورت پیاده سازی کاهش مصرف نمک در کل جمعیت را تسهیل می کند.

شرکت کنندگان جلسه فنی موافقت کردند که:

■ شواهد قوی وجود دارد که ارتباط بین مصرف بیش از حد نمک و چندین بیماری مزمن را نشان می دهد.

■ مداخلات برای کاهش مصرف نمک جمعیت در سراسر کشور بارها و بارها نشان داده شده است که بسیار مقرون به صرفه هستند و از این رو ضروری است تا راهکارها / سیاست ها / برنامه های کاهش میزان مصرف نمک رژیم را اجرا کنند.

■ ناقل جایگزین نمک برای  غنی سازی ریزمغذی ها باید مورد بررسی قرار گیرند و سطوح توصیه شده اخیر یودیزاسیون نمک باید تجدید نظر شود.

■ تعامل با تولید کنندگان مواد غذایی برای موفقیت استراتژی های کاهش نمک اساسی است. باید صنایع غذایی چند ملیتی را تشویق کرد تا محتوای نمک محصولات خود را طبق کمترین آستانه کاهش دهند تا از تغییرات غیر ضروری در محتوای نمکی یک محصول غذایی مشابه تجاری شده در کشورهای مختلف جلوگیری شود.

بحث های کارگروه و توصیه های جلسه فنی در قسمت چهارم این گزارش دقیق آمده است. این گزارش یک ابزار برای WHO، کشورهای عضو و سایر ذینفعان برای ایجاد و اجرای سیاست هایی است که با هدف کاهش میزان مصرف نمک در سراسر جهان عمل می کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *