مطالب

Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children

سند پیش رو خواستار اقدام جهانی برای کاهش تاثیر بازاریابی غذاهای حاوی مقادیر بالای چربی اشباع، اسیدهای چرب ترانس، قندهای آزاد یا نمک بر کودکان است. این سند جهت تسهیل فرآیندهای سیاست گذاری و مکانیسم های رسیدن به این هدف تدوین شده است و شامل مجموعه ای از توصیه ها درمورد بازاریابی غذاها و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان و قطعنامه های تایید کننده ی این مجموعه توصیه ها می باشد.

این سند نشان دهنده افزایش شناخت در مورد اهمیت برخورد با NCD در طی دهه گذشته است که به واضخ ترین شکل در طرح عملیاتی استراتژی جهانی برای جلوگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر (2008-2013) بیان شده و  توسط شصت و یکمین مجمع سازمان بهداشت جهانی در ماه می 2008  تایید شده است (قطعنامه WHA61.14). پایه و اساس طرح عملیاتی با تایید چارچوب سیاسی استراتژی جهانی در ماه مه 2000 گذاشته شد. زمانی که از مدیر کل سازمان جهانی بهداشت درخواست ادامه ی اولویت دهی  به پیشگیری و کنترل NCD صورت گرفت. (قطعنامه WHA53.17). و همان طور که توسط  شصتمین مجمع سازمان  بهداشت جهانی در ماه مه سال 2007(قطعنامه WHA60.23) درخواست شده بود برنامه عملیاتی برای تبدیل استراتژی  جهانی به اقدامات عملی تدوین شد.

علاوه بر این، در قطعنامه WHA 60.23، از مدیر کل درخواست شد که  ” بازاریابی مسئولانه، شامل تدوین  مجموعه ای از توصیه ها در مورد بازاریابی مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان به منظور کاهش تاثیر مواد غذایی حاوی مقادیر بالای چربی های اشباع شده، اسیدهای چرب ترانس، قندهای آزاد یا نمک را در گفتگو با تمام ذینفعان مربوطه، از جمله  بخش خصوصی و با اجتناب از تعارض  منافع ” ترویج کند.

پس از طی شدن پروسه بحث و گفتگوی گسترده در طول 126 امین جلسه ی  هیئت اجرایی، مجموعه ای از توصیه ها در  شصت و سوم مجمع سازمان بهداشت جهانی  در سند A63 / 12  در مورد “پیشگیری وکنترل بیماری های غیرواگیر:  پیاده سازی استراتژی جهانی” ارائه شد و سپس با تصویب قطعنامه WHA63.14 در زمینه بازاریابی مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی برای کودکان، مجموعه ی  توصیه ها  توسط شصت و سوم مجمع سازمان بهداشت جهانی تایید شد.

این مجموعه  توصیه ها، اهداف استراتژی جهانی در مورد رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت که  توسط مجمع پنجاه و هفتم سازمان  بهداشت جهانی در سال 2004 تایید شده را تصریح می کند و روند توسعه محیطی برای اقدامات پایدار درسطح فرد، جامعه، کشور و جهان را هدایت می کند. به طور خاص، این مجموعه از توصیه های استراتژی جهانی به کشورهای عضو در جهت توسعه رویکردهای چند بخشی مناسب  برای مقابله با بازاریابی غذا برای کودکان حمایت می کند. توصیه ها همچنین هدف 3 طرح عملیاتی استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر که به عنوان یک اقدام کلیدی به کشورهای عضو پیشنهاد شده را تکمیل می کنند. این اقدام کلیدی ” تهیه و راه اندازی چارچوب و / یا مکانیسم هایی برای ترویج بازاریابی مسئولانه غذاها و نوشیدنی های غیر الکلی به کودکان ، به صورت مناسب و با همکاری همه ذینفعان مرتبط،  به منظورکاهش تاثیر مواد غذایی حاوی مقادیر بالای چربی های اشباع شده، اسدهای پرب ترانس، قندهای آزاد یا نمک ” می باشد.

ساختار این سند به شرح زیر است: مجموعه ای از توصیه ها شامل شرح  زمینه و روند تدوین توصیه ها، بخش شواهد و  12 توصیه که در پنج زیر شاخه قرار گرفته اند: منطق؛ توسعه ی سیاست؛ اجرای سیاست؛ پایش و  ارزیابی سیاست و پژوهش.  این قطعنامه حاوی مقدمه و اقدامات پیشنهادی برای کشورهای عضو و مدیر کل می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *