کارفرما: اداره ژنتیک غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زمان اجرا: ۱۴۰۰

نتیجه گیری بهینه از غربالگری سندروم داون نتیجه یک کار گروهی پیچیده و منظم است. در این غربالگری ارجاعات سازمان یافته و استاندارد بودن تک تک فرآیندها در حصول نتیجه مطلوب حائز اهمیت است. اهمیت این نکته زمانی بیشتر روشن میشود که تاثیر نتایج غربالگری بر دوران حساس بارداری و نتیجه نهایی آن که تصمیم گیری در مورد ادامه و یا ختم بارداری بر اساس تشخیص صحیح ابتلا و یا عدم ابتلا جنین به سندروم داون است، مورد توجه قرار گیرد.بنابر این یکی از راه های بینه و سریع الوصول به این مهم پیاده سازی بستر مناسب جهت جمع آوری و تفسیر داده های محیطی در رابط با این بیماری است. شرکت ویستا با پیاده سازی و ارائه این بستر مبتنی بر زیرساخت دانش بنیان ربیت موفق شد در بازه زمانی اثربخش، به سیاست‌گذاران و محققان این حوزه کمک نماید.

  • زیرساخت پویا در پیاده‌سازی فرم‌ها و بخش‌های مختلف آن‌ها
  • اعمال محدودیت‌ها برای مقادیر ورودی جهت کنترل درستی داده‌ها
  • سیستم ارجاع هوشمند بین آزمایشگاه‌های مختلف
  • طراحی رابط کاربری متناسب با تکمیل فرم ها
  • فشرده‌سازی داده‌ها برای افزایش کارایی و تعامل نرم‌افزار با سرور
  • داشبورد تحت وب مدیریت و نظارت بر فرآیندها و اطلاعات پروژه