تنها به میزان مصرف خود پرداخت کنید!

Pay As You Go

به طور ساده، می‌­توان این مدل پرداختی ربیت را با نوع پرداخت هزینه برای مصرف منابع عمومی، نظیر برق و گاز مقایسه کرد. در واقع، شما فقط برای آن چیزی که واقعا استفاده شده‌ ­است، هزینه می­‌پردازید. در این مدل، زمانی که فرآیند استفاده‌­ی کاربر از یک منبع قطع شود، هزینه‌­ای برای او محاسبه نخواهد شد. این مدل به کاربر این امکان را می­‌دهد، که میزان منابع در حال مصرف را، بر حسب نیاز، کاهش یا افزایش دهد. به علاوه، در این مدل کاربر ربیت می‌­داند که هزینه­‌ی واحد منابع، برای مقدارهای مختلف استفاده، چگونه است، و در نتیجه، می‌­تواند بر آن اساس در مورد میزان خرید منابع تصمیم‌­گیری کند.