کارفرما: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

زمان اجرا: 1400- 1399

هدف از تعریف این پروژه توسط اداره سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتقا کیفیت داده‌های ثبت‌شده از بیماران، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه با سایر سامانه‌های اطلاعاتی از جمله سپاس و سیب، ارائه داشبوردهای تحلیلی جهت رصد سیستم و سیاست‌گذاری مبتنی‌بر شواهد، پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های استاندارد شیمی‌درمانی و ارائه امکانات نرم‌افزاری در جهت تسهیل فرآیند ارائه خدمات به بیماران بوده است. این سامانه امکاناتی را در اختیار سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان خدمات، مدیران سطوح مختلف و حتی دریافت‌کنندگان خدمات قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها در لیست زیر آمده است:

 • سیستم ثبت بیماری یکپارچه
 • پرونده سلامت الکترونیک بیماران مبتلا به سرطان
 • پیاده‌سازی و مدیریت برنامه‌های مراقبت
 • اندازه‌گیری‌های بالینی و برآورد نتایج
 • آموزش‌های بیماران
 • سیستم نوبت‌دهی و تعیین وقت
 • سیستم ارجاع بیمار به سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمت
 • داشبورد ملی سیمای سرطان
 • سیستم پیشنهاد دارو (بررسی عوارض و تداخلات با توجه به شرایط بیمار)
 • گزارش‌های مدیریتی از وضعیت سیستم در سطوح ملی، استانی و شهرستانی
 • قابلیت تبادل داده استاندارد با سایر سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت