کارفرما: مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

زمان اجرا: 1395

مطالعه کوهورت بهورزان که یکی از بزرگ‌ترین مطالعات آینده‌نگر کشور است فرآیند جمع‌آوری اطلاعات را از سال 1395 به صورت تمام‌الکترونیک شروع کرده است. تمامی بخش‌های سیستم اطلاعاتی موجود در این سامانه، الکترونیکی و یکپارچه طراحی شده‌اند. تمامی قابلیت‌ای به صورت یکپارچه و در بستر کاملا امن نرم‌افزاری، توسط گروه ویستا توسعه داده شده‌اند. این مطالعات همچنان در حال اجراست. این سیستم اطلاعاتی شامل موارد زیر است:

  • نرم‌افزار اندروید جهت ثبت اطلاعات خودایفا برای بهورزان
  • نرم‌افزار اندروید داده‌های آزمایشگاهی
  • نرم‌افزار اندروید اطلاعات معاینات پزشکی
  • سامانه نظارت و مدیریت فرآیندها و همچنین گزارش‌دهی تحت وب
  • نرم افزار تحت ویندوز مدیریت بایوبانک
  • سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات آزمایشگاهی لبیت
  • سامانه کاملا هوشمند مدیریت پیگیری بهورزان
  • سیستم تمام‌الکترونیکی ثبت و بارگذاری نوار قلب
  • سیستم آموزش و آزمون آنلاین برای کاربران مطالعه