کارفرما: سازمان غذا و دارو

زمان اجرا:1400

با توجه به الکترونیکی شدن فرایند انجام برخی از مطالعات کارآزمایی بالینی و وجود سیستم های کاغذی، به سفارش سازمان غذا و دارو، طرحی جامع شامل پروتکل‌‌ها، زیرساخت و سامانه نرم افزاری جهت مدیریت جریان اطلاعات کارآزمایی‌های بالینی کشور توسط این شرکت در حال توسعه است. با استفاده از این زیرساخت تمامی اطلاعات بر اساس پروتکل‌های از پیش تعریف شده به سرور مرکزی سازمان غذا و دارو ارسال می‌شوند و تمامی فرایندهای نظارتی به صورت یکپارچه بر روی طرح‌ها صورت می‌پذیرد.