کارفرما: انستیتو پاستور ایران / شرکت دارویی برکت

زمان اجرا: 1400 - 1399

گروه ایده‌سازان فناوری ویستا با استفاده از محصول دانش‌بنیان “ربیت” به عنوان تنها ابزار بومی کارآزمایی بالینی در کشور زیرساخت اجرای مطالعات کارآزمایی واکسن های شرکت برکت و انستیتو پاستور را مبتنی بر استانداردهای روز دنیا فراهم آورد. این سامانه مبتنی براستانداردهای CFR21 Part 11 که در راستای جمع آوری الکترونیکی داده‌های سلامت است، پیاده‌سازی شده و همچنین نکاتی مانند امنیت، مدیریت و کیفیت داده‌ها در آن دیده شده است.
برخی از امکانات شامل فرآیندهایی از قبیل موارد زیر است:

  • فراخوان جذب داوطلب و ثبت اطلاعات
  • سیستم هوشمند بررسی شرایط احراز یا خروج از مطالعه
  • سیستم کدگذاری و کدگشایی پویای اطلاعات (اطلاعات هویتی، اطلاعات دارو و ...)
  • مدیریت و گردش اطلاعات eCRF ها
  • سیستم مدیریت ثبت عوارض دارویی
  • سیستم مدیریت بیماران دارای علائم
  • داشبوردهای اطلاعاتی گزارش‌های پویا