ربیت زیرساخت الکترونیکی مدیریت اطلاعات مطالعات تحقیقات سلامت از جمله سیستم‌های ثبت بیماری، کارآزمایی بالینی، مطالعات مقطعی و کوهورت است. برای مشاهده تمامی امکانات سامانه و دموی محصول کافی است فرم زیر را تکمیل بفرمائید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت تنظیم یک جلسه حضوری یا غیرحضوری به منظور ارائه امکانات سامانه با شما تماس خواهند گرفت.