امروزه بسیاری از فرآیندهای سازمانها در کشور به صورت الکترونیکی درآمده اما به دلیل نبود استانداردهای لازم در زمان طراحی نرم‌افزارها و همچنین زمانبر بودن فرآیندهای طراحی نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی، در طی زمان امکان ارتباط بین سامانه‌ها به صورت یکپارچه به یک چالش جدی تبدیل شده است که حوزه مدیریت اطلاعات سلامت نیز از این قائله مستثنی نیست. با این وجود، در حوزه سلامت علی رقم وجود استانداردهای لازم و تکنولوژی‌های مرتبط، در کشور ما، چالش‌های زیادی برای اتصال سامانه های مختلف حوزه سلامت از جمله بهداشت، درمان، تحقیقات و … وجود دارد.

ربیت چنل با شناسایی تمامی ساختارهای داده‌ای در لایه‌های

چرا ربیت چنل

درمان

شناسایی مدلهای داده ای و متغیرهای HIS های کشور

بهداشت

شناسایی مدلهای داده ای و متغیرهای نرم افزارهای PHC

تحقیقات

مسلط به انواع مطالعات حوزه سلامت و ساختارها و مدل داد ای لازم

ربیت چنل را به عنوان یک هاب سلامت برای یکپارچه سازی اطلاعات در این سه حوزه تبدیل کرده است. لازم به ذکر است این محصول دانش بنیان با استفاده از مفاهیم، کدینگ ها، استانداردها و ابزارهای حوزه تبادل دیتا (interoperblity) یک زیرساخت استاندارد در لایه بین المللی طراحی کرده است که امکان اتصال با سایر سیستم های اطلاعاتی بین المللی را نیز فراهم میاورد

قابلیت‌ها

 • tick-1 مدیریت آسان سرویس‌های اطلاعاتی
 • tick-1 منطبق با استانداردهای امنیتی حفاظت از اطلاعات در بستر وب
 • tick-1 مدیریت و نگهداری اط سرویس‌های اطلاعاتی بر مبنای ورژن‌های مختلف هر سرویس
 • tick-1 امکان مدیریت سطوح دسترسی و مدیریت محدودیت دسترسی به سرویس‌های اطلاعاتی
 • tick-1 ابزار طراحی فرآیندمبتنی بر زیرساخت میکروسرویسی
 • tick-1 مدیریت طراحی فرآیند‌های واکشی اطلاعات
 • tick-1 امکان اتصال بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی REST، SOAP، Streaming و GraphQL

ارزش های پیشنهادی

 • tick-1 تسلط به ساختار و داده های سیستم های سلامت
 • tick-1 آشنا به استانداردهای ملی و بین المللی سلامت
 • tick-1 قابلیت اجرا در کمترین زمان با حداقل هزینه
 • tick-1 ایجاد پرونده یکپارچه بیماران از طریق اتصال سامانه ها
 • tick-1 ایجاد استاندارد برای تبادل اطلاعات سامانه ها