ربیت فارما: تنها سامانه فارماکوویژیلانس در کشور

منطبق بر استانداردهای سازمان غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی

چرا فارماکوویژیلانس ربیت؟

کاربری آسان

ثبت عوارض دارویی، گزارش‌گیری و تحلیل داده‌های عوارض در سامانه کاربرپسندانه طراحی شده است تا امکان استفاده برای کاربران محتلف فراهم آید.

کاهش هزینه‌ها

با استفاده از ابزار فارماکوویژیلانس ربیت، گزارش علمی عوارض تمامی داروها تنها در یک بستر یکپارچه و کم‌هزینه قابل پیاده‌سازی است.

استانداردهای بین المللی

استانداردهای علمی حوزه داروها منطبق استانداردهای غذا و دارو و سازمان بهداشت جهانی بر به صورت سیستمی در ربیی پیاده‌سازی شده‌است.

امنیت داده‌ها

با توجه به حساسیت داده‌های سلامت، گزارش‌ها در بستری امنیت ثبت، ذخیره و مبادله می‌شوند.

استانداردهای پیاده‌سازی شده در ربیت فارما

امکانات فارماکوویژیلانس ربیت

 • tick-1 فرآیند طراحی فرم‌های ثبت رویداد، پیگیری و سایر موارد مورد نیاز جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات
 • tick-1 امکان نمایش شرطی سوالات و صفحات فرم‌‌ها
 • tick-1 اعمال اعتبارسنجی روی سوالات عددی و regex
 • tick-1 امکان اعمال تغییرات فرم‌ ها به صورت پویا در صورت نیاز (پیش از شروع فرآیند ثبت اطلاعات)
 • tick-1 کدگذاری استاندارد تمامی سوالات فرم‌‌ها
 • tick-1 امکان دانلود دیتادیکشنری فرم‌‌ها
 • tick-1 امکان خوداظهاری افراد شرکت کننده جهت ثبت فرم‌های مربوطه
 • tick-1 اعتبارسنجی و احراز هویت متقاضیان ثبت شکایات و علائم بالینی
 • tick-1 امکان ثبت اطلاعات توسط کارشناسان مربوطه (طبق سطوح دسترسی) و به صورت خود اظهاری
 • tick-1 پیاده سازی سیستم هوشمند ارجاع بیمار به سطح پرستاران
 • tick-1 پیاده سازی سیستم ارجاع بیمار به سطح پزشکان
 • tick-1 پیاده‌سازی سیستمی قواعد ارجاع
 • tick-1 پیاده‌سازی زیرفرآیندهای داخلی طبق پروتکل اجرایی
 • tick-1 اطلاع رسانی دریافت بازخورد کاربران ثبت کننده شکایات و علائم بالینی
 • tick-1 امکان Broadcasting رویدادهای مهم از طریق پیامک و یا نوتیفیکیشن
 • tick-1 امکان اتصال به سایر سیستم‌های اطلاعاتی از طریق API و یا از طریق آپلود فایل به منظور پیمایش فعال افراد واکسینه شده
 • tick-1 امکان پیگیری موارد با ارسال و دریافت پیامک
 • tick-1 سیستم مدیریت کاربران و تعریف سطوح دسترسی کاربری
 • tick-1 جستجوی کاربران با فیلترهای مختلف
 • tick-1 اعمال سطح‌بندی ستادی و استانی/دانشگاهی مطابق با پروتکل
 • tick-1 امکان مدیریت اطلاعات پایه سیستم
 • tick-1 سیستم نظارت بر اطلاعات ثبت‌شده توسط کاربران
 • tick-1 امکان تغییر پس از تایید ناظر توسط کاربر ثبت کننده اطلاعات
 • tick-1 ارائه بازخورد به کاربر ثبت کننده اطلاعات توسط ناظر
 • tick-1 جستجوی ثبت کنندگان شکایات و علائم بالینی با فیلترهای مختلف
 • tick-1 امکان مشاهده پروفایل ثبت کننده شکایات و علائم بالینی توسط ناظر/ مدیر پروژه
 • tick-1 امکان قفل شدن اطلاعات پس از تایید ناظر (عدم امکان تغییر داده‌ها)
 • tick-1 ثبت سیستمی موقعیت جغرافیایی و زمان ثبت اطلاعات
 • tick-1 ثبت تمامی تغییرات اعمال شده روی مقادیر داده‏ها و حفظ مقادیر قبلی
 • tick-1 گزارش از تغییرات سیستم به تفکیک کاربران، زمان، مکان و سوالات
 • tick-1 سیستم تحلیل برخط Signalهای AE به صورت توصیفی
 • tick-1 سیستم تحلیل برخط Signalهای AE با استفاده از مدلهای آماری پیشنهادی از سوی کمیته علمی
 • tick-1 امکان مشاهده لحظه ای وضعیت ثبت کنندگان شکایات و علائم بالینی در هر استان/دانشگاه
 • tick-1 گزارش روزانه مرکز تماس به تفکیک استان، علائم و شکایات، کاربر مرکز تماس و نتیجه تماس
 • tick-1 گزارش دسته بندی ثبت کنندگان شکایات و علائم بالینی بر اساس دوز دریافتی و گروه سنی
 • tick-1 گزارش وضعیت از نتایج فرمهای ثبت شده به صورت جدول و نمودار
 • tick-1 امکان دانلود اطلاعات در قالب اکسل توسط کاربران ذی‌صلاح